Nie jesteśmy skazani na wojnę między USA i Chinami

W ramach BRICS kraje te angażują się w różne inicjatywy, mające na celu rozwój wzajemnej współpracy gospodarczej, handlowej i finansowej. W 2014 roku powstał Nowy Bank Rozwoju (NDB), którego zadaniem jest finansowanie projektów infrastrukturalnych i zrównoważonego rozwoju w krajach członkowskich oraz innych rozwijających się gospodarkach. chińskie organyegulacyjne mają wpływ na nastroje Ponadto, odbywają się regularne szczyty BRICS, na których omawiane są kwestie gospodarcze, polityczne oraz globalne wyzwania. W dzisiejszym świecie globalizacji i szybkiego rozwoju gospodarczego, grupa pięciu wschodzących potęg – Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki (BRICS) – zyskuje coraz większe znaczenie.

  • Bez wątpienia, przystąpienie Arabii Saudyjskiej i Argentyny wiąże się z korzyściami politycznymi i ekonomicznymi dla BRICS.
  • Jego zdaniem ma być narzędziem chińskiego nacisku na Amerykę i alternatywą dla Zachodu.
  • Szczycie BRICS, który zakończył się kilka dni temu, nie ma jednak złudzeń – wspólna waluta BRICS nie powstanie, a pomysł jej stworzenia nigdy nie był nawet brany na poważnie pod uwagę.
  • Celem BRICS jest również stworzenie przeciwwagi dla Unii Europejskiej i krajów takich jak Japonia.

Najtrudniejszym zadaniem władzy jest budowa na pokolenia państwa sprawnego, dbającego o obywateli i ich prawa. Od lat żaden rząd niewiele w tym kierunku robił, dlatego rozwinął się populizm. Jeżeli premier Modi zgodziłyby się na rozszerzenie, to na pewno nie o państwa antyzachodnie. Prezydent Lula wspominał o możliwości przyjęcia sąsiadów Brazylii – Argentyny i Wenezueli, a także głównych arabskich graczy – Arabii Saudyjskiej i ZEA. A dla Chin, wraz z Rosją, blokiem państw niezadowolonych ze światowego przywództwa USA i szerzej Zachodu, utożsamianego z grupą G7 (USA, Kanada, Japonia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy).

Alior Bank w Chodzieży

– Pragną z sytuacji dystansu uzyskać najlepsze opcje dla własnego rozwoju – wskazuje ekspert. Chodzi o to, że w „walce gigantów” kraje te postanowiły wyciągnąć dla siebie jak najwięcej korzyści i w tym kontekście uważają, że zaangażowanie w sojusz BRICS nie jest błędem. W przypadku Chin chodzi o wykorzystanie tej platformy do realizacji swoich ambicji na arenie światowej. Świadczą o tym oferty mediacji w sprawie wojny w Ukrainie oraz wspólne manewry wojskowe Rosji i Chin w RPA. Dodatkowo utworzono mechanizm pomocy płynnościowej o nazwie Contingent Reserve Arrangement (CRA), który wspiera członków grupy w kłopotach finansowych.

Razem jest im łatwiej realizować pewne działania, co daje im przewagę nad pozostałymi gospodarkami. Mimo że Brazylię, Rosję, Chiny i Indie łączono ze sobą już wcześniej, do ich pierwszego spotkania na szczeblu ministerstw spraw zagranicznych doszło dopiero w 2006 roku. Co ciekawe, do powstania sojuszu krajów BRIC doprowadziła inicjatywa Władimira Putina – ówczesnego prezydenta Federacji Rosyjskiej. Państwa BRIC nie zawsze spotykały się w takiej grupie, jak ma to miejsce obecnie.

  • Nie dość, że są gospodarkami rozwijającymi się, to mają ogromny potencjał militarny.
  • Zaliczają się do niej 4 najbogatsze państwa z tej grupy.
  • Mowa tutaj przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko.
  • Nie w państwie, które ma najnowocześniejszy na świecie sektor nowoczesnych technologii produkowanych na rzecz sektora zbrojeniowego.

Będzie to oznaczać natomiast ogromny impuls wzrostowy dla złota. Określenie BRICS, a właściwie BRIC (bo pierwotnie grupa nosiła taką właśnie skróconą wersję nazwy), po raz pierwszy publicznie użyte zostało przez Jima O’Neill’ego, futures trading, przegląd brytyjskiego ekonomistę, w jego publikacji pt. Decyzja o rozszerzeniu BRICS jest ważnym krokiem podjętym na szczycie w Johannesburgu. Celem rozszerzenia jest włączenie do grupy ważnych graczy z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Dedolaryzacja w praktyce. Tak Rosja uzależnia się od chińskiego juana

Jeśli Stany Zjednoczone utrzymają swoje sojusze i unikną demonizacji i mylących analogii historycznych, “rywalizacja oparta na współpracy” będzie trwałym celem. Po pierwsze, Ameryka nie może całkowicie oddzielić swojego handlu i inwestycji od Chin bez wyrządzenia ogromnych szkód sobie i globalnej gospodarce. Co więcej, USA i ich sojusznicy są zagrożeni nie przez rozprzestrzenianie się ideologii komunistycznej, ale przez system współzależności gospodarczej i politycznej, którym obie strony rutynowo manipulują.

Nowi członkowie BRICS namieszają w świecie finansów? Oto co mówią o dedolaryzacji

Szczyt państw grupy BRICS w Republice Południowej Afryki to przykład rosnących sojuszy i siły. Niestety, wprowadzony kod rabatowy jest niepoprawny lub wygasł. Odkąd grupa BRICS (a wcześniej BRIC) rozpoczęła swoją współpracę, odbyło się kilkaście szczytów czyli spotkań przywódców poszczególnych krajów członkowskich. Szczyty organizowane są raz do roku, a lokalizacja jest każdorazowo zmieniana. Przykładowo w 2009 roku spotkanie odbyło się w Rosji, w 2010 roku – w Brazylii, w 2011 roku – w Chinach, a w 2012 roku – w Indiach. Na państwa BRICS składają się państwa o charakterystycznych cechach ekonomicznych.

Relatywnie dobre dane z amerykańskiej gospodarki przybliżają perspektywę podwyżki stóp procentowych w USA. Po boomie nakręcanym przez studentów gorączka na rynku najmu mieszkań opada. Lokal na wynajem wciąż jest jednak wartą rozważenia inwestycją.

Coraz trudniej uciec przed spadkami. Tanieją akcje, obligacje i waluty

Ale nawet jeśli trwała rywalizacja nie oznacza gwałtownego konfliktu, to co z zimną wojną? Jeśli termin ten odnosi się do intensywnej, długotrwałej rywalizacji, to już w niej jesteśmy. Ale jeśli jest to analogia historyczna, to porównanie jest nietrafne i może wprowadzić nas w błąd co do prawdziwych wyzwań stojących przed USA ze strony Chin. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki miały wysoki poziom globalnej współzależności wojskowej, ale praktycznie żadnej współzależności gospodarczej, społecznej czy ekologicznej. Dzisiejsze relacje chińsko-amerykańskie różnią się we wszystkich tych wymiarach.

Rozszerzenie BRICS ma na celu uwzględnienie ważnych graczy z Afryki i Bliskiego Wschodu, a nowi członkowie przyniosą regionalne przywództwo i wpływy do grupy. Kraje BRICS pragną opracować brokerzy forex cła i kosztów wyjaśnił i wdrożyć w życie system walutowy, który pozwoli na przyśpieszenie rozkwitu krajów rozwijających się. Jednym z ich celów jest zmniejszenie wartości dolara amerykańskiego.

Razem kraje te obejmują 26% powierzchni lądowej Ziemi, więcej niż 40% populacji oraz 25% światowego PKB (E. Pasich, 2014, s. 114). Wzrost gospodarczy państw BRICS przekłada się na ich rosnące znaczenie w kontekście światowego PKB. W roku 2020 państwa BRICS przewyższyły państwa G7 pod względem łącznego PKB mierzonego parytetem siły nabywczej (PPP). To ważne osiągnięcie, które świadczy o rosnącej sile tych państw i ich zdolności do rywalizacji na arenie międzynarodowej. Warto zaznaczyć, że państwa BRICS nie tworzą politycznego sojuszu ani formalnego stowarzyszenia handlowego, takiego jak Unia Europejska. Jest to ważne rozróżnienie, ponieważ BRICS nie ma takiej samej struktury instytucjonalnej jak inne bloki gospodarcze.

Jednym z głównych celów BRICS jest stworzenie nowego systemu monetarnego, który byłby alternatywą dla dominującego systemu opartego na dolarze amerykańskim. Państwa BRICS chcą uniezależnić się od wpływu dolara i stworzyć bardziej zrównoważony system finansowy. W ramach tego zamierzenia rozważane są różne opcje, takie jak utworzenie wspólnej waluty lub stworzenie systemu clearingowego opartego na walutach narodowych. BRICS ma ambitne zamierzenia dotyczące nowego systemu monetarnego, zwiększenia roli państw rozwijających się w globalnych instytucjach finansowych oraz reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Podsumowując, państwa BRICS odgrywają coraz większą rolę w światowej gospodarce i polityce. Ich różnice w strukturze gospodarczej i poziomie rozwoju stanowią zarówno wyzwania, jak i możliwości współpracy. Porównanie BRICS z innymi blokami gospodarczymi, takimi jak Unia Europejska i G7, pozwala lepiej zrozumieć ich miejsce w globalnym układzie gospodarczym i politycznym. Spotkania państw BRICS odgrywają istotną rolę w kształtowaniu przyszłości globalnej współpracy i rozwoju gospodarczego.

W podsumowaniu, rozszerzenie BRICS o nowych członków z Afryki i Bliskiego Wschodu przyniesie zarówno korzyści, jak i wyzwania. Wzrost wpływu tych krajów na arenie międzynarodowej może przynieść korzyści ekonomiczne i polityczne, ale jednocześnie może rodzić kontrowersje i różnice w celach i interesach. Kluczowe będzie odpowiednie zarządzanie rozszerzonym BRICS, uwzględnienie różnorodności i wspólne dążenie do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i politycznego. Nie wszystkie kraje, które charakteryzują się bardzo szybkim rozwojem można określić mianem BRIC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *